SuperKorpa preporučuje: Blakanski špijun!

Blakanski špijun.balkanski spijun, balkanski špijun, domaći, domaci, film, filmovi, Božidar, Bozidar, Nikolić, Nikolic, Dušan, Dusan, Kovačević, Kovacevic, Mira, Banjac, Bora, Todorović, Todorovic, Sonja, Savić, Savic, Predrag, Laković, Lakovic, Bata, Živojinović, Zivojinovic, Mića, Mica, Tomić, Tomic, dimedia

Ilija, primivši poziv policije, odlazi na razgovor. Inspektor se raspituje za Ilijinog podstanara, čoveka koji je godinama radio u Parizu, ali po povraktu želi u Beogradu otvoriti krojački salon. Mada u policiji ne saznaje ništa konkretno, Ilija odllučuje slučaj preuzeti u svoje ruke: kupuje foto aparat, magnetofon, dvogled. Ženu uverava da je podstanar špijun i počinje ga pratiti. Kada zaključi da će ga \"razbojnici\" ubiti, budući da sve zna, okiva kuću rešetkama, kupuje psa, naoružava se, i na kraju, poziva brata blizanca, koji mu svesrdno pomaže...

Proizvodi iz kategorije: Muzički instrumenti